Rynek pracy dla kobiet 55 +. Czy polscy pracodawcy są przygotowani na wykorzystanie potencjału kobiet w wieku przedemerytalnym ?

Rynek pracy dla kobiet 55 +. Czy polscy pracodawcy są przygotowani na wykorzystanie  potencjału kobiet w wieku przedemerytalnym ?

Polska nie wykorzystuje potencjału osób 55+ na rynku pracy – wynika z raportu „Golden AgeIndex”. Według szacunków ekspertów firmy doradczej PwC, zwiększenie aktywności zawodowej tej grupy do poziomu krajów zajmujących podium zestawienia, przyniosłoby Polsce w długiej perspektywie wzrost PKB nawet o 66 mld dolarów.

Sytuacja zawodowa kobiet w Polsce po 50 roku życia W tym zestawieniu wyjątkowo dramatyczne miejsce zajmują kobiety, które są po 55 roku życia. Dla wielu kobiet w Polsce przekroczenie magicznej granicy 50 lat dla wielu kobiet w naszym kraju możliwość rozwijania kariery zawodowej gwałtownie się kurczy. Wśród pracodawców panuje powszechne przekonanie, że pracownicy w wieku przedemerytalnym chcą tylko „doczekać” do emerytury. Z drugiej strony rola kobiety w naszym społeczeństwie jest wyjątkowa, oczekuje się od nich wsparcia w opiece na wnukami, pomoc dzieciom w obowiązkach domowych- aby to one mogły rozwijać karierę zawodową. Babcie, które chcą myśleć o sobie i o własnej karierze zawodowej bardzo często są narażone na swoisty ostracyzm społeczny. Do tego dochodzi jeszcze jeden istotny czynnik, który jest związany ze spadkiem efektywności u osób po 50 roku życia. Wiąże się to po prostu z procesem starzenia się, który zaczyna się już po 45 roku życia.

Seniorki pilne potrzebne na rynku pracy. Sytuacja demograficzna na rynku pracy.

Według badań Eurostatu gospodarka UE traci rocznie około 370 miliardów z powodu różnicy w aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn. Po 55 roku życia Polkom często towarzyszą dolegliwości zdrowotne, nie wszystkie zawodowy i rodzaje prac mogą być wykonywane przez Polki.

Polki nawet na emeryturze muszą dłużej pracować, aby żyć godnie. Rola społeczna kobiety i jej główny udział w wychowaniu dzieci powoduje, iż Polki mają niższe emerytury ( opieka na dziećmi, częstsze L4 i urlopy wychowawcze). Rośnie również liczba rozwodów i kobiety są zdane bardzo często same na siebie. Część małżeństw zawieranych w latach 80 i 90 rozpada się waśnie w momencie, kiedy dzieci wyprowadzają się z domu rodzinnego i zakładają swoje rodziny.

W perspektywie najbliższych 10-20 lat w Polsce zabraknie około 10 milionów pracowników. Już na ten moment około 65 % firm deklaruje, iż musi spowolnić swój rozwój z uwagi na braki kadrowe. Część pracodawców deklaruje, iż głównym problem jest niestety niska efektywność poszczególnych zespołów.

Pracodawcy mają sporo problem z produktywnością pracowników po 50 roku życia. Oznacza to, że firmy nie są przygotowane do zmian demograficznych, które już się zadziały na rynku pracy.

Firmy będą usiały sięgać po pracowników z tzw. silver generation czy też baby boomers. Obecnie poziom aktywności zawodowej kobiet w tej grupie wiekowej jest niższy niż 30%- porównywalny z poziomem zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

Wśród kobiet po 50 czy też 55 roku życia drzemie wielki potencjał, który powinien wykorzystać pracodawcy.

Pracodawcy poprawni politycznie

Z jednej strony pracodawcy deklarują otwarcie się na seniorki – jednak z drugiej jest to tylko teoretyczna deklaracja. Brak świadomości i wiedzy jak zarządzać firmami, które są różnorodne pokoleniowa powoduje, iż menager z pokolenia milenium czy też X woli zatrudnić lub awansować rówieśnika. Panują w firmach stereotypy i przekonania, że osoby po 50 roku życia słabiej radzą sobie z technologią, wolniej się uczą i nie są otwarci na zmiany, które w biznesie obecnie są codziennością. Istnieje błędne przekonanie, że pracownicy „w pewnym wieku” częściej chorują i mają problemy z pamięcią czy też koncentracją. Pracodawcy mają obawy, iż seniorka nie zaaklimatyzuje się w młodym dynamicznym zespole, który często tworzą głownie milenialsi. Liderzy nie do końca też nie są gotowi na prace z kimś, kto ma wyższe kompetencje nabyte przez wieloletnie doświadczenie praktyczne.

Pracodawca gotowy na silver generation / baby boomers ?

7 listopada w Warszawie odbędą się Targi pracy dla seniorów. Na ten moment udało się zgromadzić około 700 ofert pracy skierowanych głównie do seniorów. Paradoksem jest to, że organizatorka targów Pani Halina Molka – sama nie może znaleźć pracy.

Często jedynym kierunkiem dla kobiet w tym wieku jest własna działalność gospodarcza i samozatrudnienie.

Co blokuje karierę zawodową seniorek?

Wiele starszych kobiet ma energię i pomysły, jednak brakuje im pewności siebie i wsparcia ze strony rodziny- a zwłaszcza dzieci. Wizja braku babci w domu, która pomoże w opiece nad dziećmi jest dość egoistyczna, jednak w sporej części polskich rodzin tak się po prostu dzieje. Babcie same przed sobą boja się przyznać do tego, że chciałby pracować dłużej.

Drugą kategorią czynników, które blokują karierę są kwestie zdrowotne i psychologiczne.

I tutaj otwiera się ogromne pole dla pracodawców. Wiele się mówi i pisze o pokoleniu milenium i ich oczekiwaniach i wymaganiach na rynku pracy. Wiele pracodawców w dużej mierze skupia się na tej generacji. Jednak w pokoleniu silver tkwi potencjał pracowniczy, zbudowany na wieloletnim unikalnym doświadczenia. Często nie da się go zastąpić studiami, technologią czy też otwartością na nowinki technologiczne.

Pracodawca gotowy na silver generation

Punktem wyjścia do dobrej adaptacji pokolenia silver genration w strukturach danej firmy powinien być odpowiedni przygotowany system motywacyjny, który powinien być systemem kafeteryjnym. Pracownik z pokolenia 50 + potrzebuje wparcia w zakresie utrzymania dalszej sprawności psycho-fizycznej na stanowisku pracy. Świadczenia rehabilitacyjne, czy też np. piątki z gimnastyką lub szybki dostęp do rehabilitantów to tylko niektóre benefity dla seniorów. Kolejnym ważnym zagadnieniem jest ergonomiczne stanowisko pracy. Warto zadbać o to, aby np. kręgosłup seniora nie był narażony na dodatkowe obciążenia. Odpowiednie krzesło, podnóżki pod stopy czy też maty amortyzujące doskonale sprawdzają się w dolegliwościach związanych z bólami pleców i kręgosłupa.

Warto wdrożyć również intermentoring, który doskonale łączy pokolenia i niwelują różnice pokoleniowe. Milenials może w ramach intermenoringu przygotować ćwiczenia gimnastyczne, a pracownik 50+ instrukcje stanowiskową.

W zarządzaniu pokoleniami w firmie warto pamiętać o stanowiskach fizycznych, produkcyjnych. Na tych rodzaj stanowisk głównym wyzwaniem jest adaptacja pracownika w sytuacji gdy pojawia się nowa technologia oraz utrzymanie sprawności fizycznej pracowników.

Absencja i zwolnienia lekarskie są dość kosztowne dla pracodawcy.

Zmiana pokoleniowa i co dalej?

Zmiany pokoleniowe już się zadziały. Współczesny pracodawca nie ma innego wyjścia, jak zaplanowanie zmian w organizacji dopasowanych do struktury pokoleniowej w danej firmie. Wdrożenie rozwiązań w zakresie zarządzania różnorodnością pokoleniową jest koniczne, aby firma nadal była konkurencyjna. Pracodawca musi być świadomy tego, iż z wiekiem spada efektywność i produktywność pracowników i jego rolą jest zbadanie z jakich czynników tak się może dziać.

Zerknij również na naszą ofertę szkoleń w Gdańsku.