Szkolenia menadżerskie certyfikowane

W wielu książkach pojawiło się słowo lider, możemy wyczytać kim on jest, jakie wyzwania przed nim stoją oraz jak wpływa na zespół. Coraz więcej mówi się o tym, jak przywódca musi działać aby zwiększyć efektywność pracowników.
Ale czy są jednak osoby urodzone do roli lidera? Jakie komponenty charakteru przyczyniają się by być naprawdę efektywnym w pełnionej roli?
W trakcie szkolenia dla menedżerów diagnozujemy indywidualny styl kierowniczy na podstawie modelu DISC D3

Szkolenia menedżerskie pozwalają uczestnikom rozwinąć umiejętności osobiste i efektywność osobista. Oferujemy Państwu szkolenia dla firm w formie otwartej (max do 12 osób) oraz zamkniętych z dojazdem do klienta.  Warsztaty pomogą w budowaniu i zarządzaniu zespołem. Dzięki innowacyjnym technikom, które wykorzystujemy na naszych szkoleniach ulepszą Państwo umiejętności konieczne do zarządzania zespołami wielopokoleniowymi, oraz zyskają indywidualną wizję przywództwa (np. szkolenie budowanie autorytetu szefa), rozwiną umiejętności przywódcze czy wykorzystają ZPC/MBO.

Do satysfakcjonujących i zamierzonych celów można dojść tylko w jeden sposób: dzięki efektywnej współpracy kompetentnej kadry oraz zaradnego managera, który wie jak mądrze zarządzać zespołem i potrafi go zmotywować do codziennej pracy. Rola managera jest jednak o wiele szersza, niż tylko funkcja nadzorcza i mobilizująca. Kim jest manager? Jak wygląda koło kompetencji managera? Dlaczego autorytet managera jest tak istotny?

Kim jest manager?

Osoba managera kojarzy się przede wszystkim z liderem zespołu, który przydziela zadania poszczególnym pracownikom, a także motywuje zespół do pracy i rozlicza z osiągniętych wyników. Jednak jego rola jest szersza i głębsza, niż może się wydawać. Ludzie są różni – tak, jak różne są przedsiębiorstwa i jego potrzeby. Najważniejsze jest to, by manager posiadał cechy i kompetencje spójne z tym, czego potrzebuje dana firma. Lider każdego zespołu powinien wykazywać się przede wszystkim zrozumieniem zasad funkcjonowania firmy, umieć zdiagnozować słabe i mocne strony zespołu oraz całej firmy, a także potrafić skutecznie trafiać z przekazem, być mediatorem oraz umieć rozwiązywać konflikty w zespole. Bycie liderem grupy nie należy do zadań łatwych – kandydat musi posiadać nie tylko odpowiednie kompetencje miękkie, ale mieć także mocne zaplecze merytoryczne do pełnienia swojej funkcji. Tylko symbiotyczne połączenie na tych dwóch płaszczyznach pozwoli na osiągnięcie zamierzonego celu. Również wyłącznie w ten sposób manager może zdobyć autorytet, bez którego zarządzanie nie przynosiłoby efektów.

Koło kompetencji managera

Na efektywność pracy wpływają w największej mierze dwa czynniki. Pierwsza to organizacja pracy oraz procesy w niej funkcjonujące (systemy zarządzania wynikami oraz systemy motywacyjne). Druga – bodźce związane z interakcją z przełożonymi. Gdyby zapytać pracowników o to, który z tych dwóch czynników jest dla nich bardziej istotny, z pewnością wskazaliby na osobę przełożonego. Prócz posiadania umiejętności miękkich i kompetencji niezbędnych do pełnienia swojej funkcji, manager zespołu musi również być zarówno szefem jak i przyjacielem, a także psychologiem i coachem. Musi umieć wspierać swoich podwładnych, a jednocześnie wymagać od nich wypełniania swojej roli. Wreszcie – manager musi umieć słuchać, analizować, a także skutecznie przekazywać informacji zwrotnej, jak również precyzyjnie formułować swoje oczekiwania. Manager musi również znaleźć idealną równowagę między przesadnymi wymaganiami, a zaniżonymi oczekiwaniami – brak tej równowagi zablokuje możliwość zbudowania trwałej motywacji pracowników. Choć osoba managera jest kluczowa, nie można zapominać o tym, że aby skutecznie budować motywację pracowników, niezbędne jest sprawne współdziałanie wszystkich interesariuszy w organizacji.

Szkolenia menadżerskie są kierowane do:

 • menadżerów
 • leaderów
 • wszystkich osób, które zarządzają ludźmi
 • osób, które zarządzają praca zespołową, w tym pracą projektową (struktury macierzowe lub sieciowe).

Dzięki szkoleniom menadżerskim uczestnicy między innymi:

 • zdobędą praktyczne narzędzia i techniki zarządcze
 • zdobędą praktyczną wiedzę niezbędną do pełnienia roli menedżera
 • zwiększą swoją odporność emocjonalną na zmiany i stres
 • nauczą się zarządzać informacją zwrotną
 • nauczą się kreatywnego myślenia i kreowania własnego autorytetu
 • poznają swój styl zarządzania i zdobędą umiejętności potrzebne do zbudowania efektywnego zespołu i kierowania zespołem
 • poznają metody pomocne przy motywowaniu pracowników
 • zdobędą umiejętności takie jak: delegowanie zadań, motywowanie pracowników zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami, zarządzanie stresem i zarządzanie strategiczne

Dzięki szkoleniom menedżerskim, uczestnik usprawni swoją komunikację z ludźmi oraz  zdobędzie praktyczną wiedzę i umiejętności menedżerskie. Po szkoleniu z łatwością zbuduje swój autorytet, stworzy zdrowe relacje z pracownikami oraz zwiększy efektywność zespołu dzięki poznanym modelom motywowania.
Dzięki wykorzystaniu case study, uczestnik zdobędzie praktyczną wiedzę, którą z łatwością zastosuje w swoim miejscu pracy.

Polecane kursy dla menedżerów:

Szkolenie: Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników

Szkolenie „budowanie i zaangażowanie odpowiedzialności pracowników” jest skierowane do osób, które pragną stworzyć warunki sprzyjające budowaniu zaangażowania w zespole. Tylko zaangażowani liderzy są w stanie sprawić, by cały zespół był zaangażowany i co za tym idzie – efektywny. Na szkoleniu nie tylko zdobędziesz wiedzę o tym jakie czynniki wpływają na zaangażowanie pracowników, lecz również jak rozpoznać poziom zaangażowania i jak rola lidera wpływa na ten proces.

Kurs menadżerski: Wczoraj kolega – dziś szef

Szkolenie przeznaczone jest dla osób po awansie wewnętrznym. Dzięki szkoleniu, uczestnik pozna style zarządzania i budowanie zespołu, dowie się jak zbudować autorytet oraz pozna sposoby i rodzaje skutecznej komunikacji z podwładnymi.
Ponadto, szkolenie ułatwi odnalezienie się w nowej roli szefa dzięki zdobytej wiedzy praktycznej, opartej na przykładach z życia. Uczestnik warsztatu, pozna pierwsze najważniejsze działania po awansie, nauczy się wyznaczać cele i priorytety oraz będzie potrafił zarządzać informacją zwrotną.

Zaawansowany trening menedżerski w oparciu o przywództwo sytuacyjne K. Blancharda (SL II)oraz DISC D3.

Uczestnicy szkolenia zdobędą przede wszystkim praktyczne umiejętności pomocne w budowaniu porozumienia w sytuacjach trudnych.  Dzięki poznaniu teorii rozwoju osobistego pracownika w oparciu o model przywództwa sytuacyjnego K. Blancharda, uczestnicy będą potrafili zdiagnozować swój zespół oraz dostosować rodzaj motywowania i przekazywania odpowiedzialności na różnych etapach rozwoju. Ponadto nauczą się skutecznego delegowania zadań swojemu zespołowi oraz towarzyszyć mu w rozwoju.

Zapraszamy także na szkolenie wystąpienia publiczne.

Nasza polityka prywatności – wszystkie pozostawione dane firmy są chronione.